RK TREENERILE

Mida tähendab ERL Rohelise Kaardi (RK) programm treenerile?

Alates 01.01.2012 on RK programmi registreerimine kohustuslik kõikide atesteeritud treenerite õpilastele, kes tegelevad ratsutamisega pidevalt (vähemalt 3-4 korda kuus) ning kes ei ole veel ERL võistluslitsentsi omanikud.

RK süsteem tagab treenerile, et RK omanik on kursis hobustega seotud ohutusreeglitega ning et tal on olemas vajalikud põhioskused hobustega tegelemiseks. See on tähtis ohutu ratsutamiskeskkonna loomisel treeningutel ning nii ratsutajate kui hobuste turvalisuse tagamisel. Samuti aitab see treeneril paremini määratleda näiteks uue õpilase oskuste taset.

Rohelise Kaardi süsteemi aluseks on ühtne koolitusprogramm, mille teeb läbi iga RK süsteemis osaleja. Ühtse algkoolitusprogrammi materjalid on käepäraseks töövahendiks meie treeneritele, aidates ühtlustada meie ratsutamise algõppe taset. Samuti peaks see kujunema heaks ettevalmistuseks ja motivaatoriks meie ratsakoolide õpilastele teel võistlusspordi juurde. Alates 2013. a. on RK programmi läbimine eeltingimuseks esmakordse ERL võistluslitsentsi saamisele.

RK programmis osalemist arvestatakse olulise kriteeriumina treenerite (taas-) atesteerimisel Eesti Ratsaliidu poolt. Treener peab ka ise järgima ohutusreegleid, ERL poolt välja töötatud treeneri eetika koodeksi põhimõtteid ning olema oma käitumisega õpilastele heaks eeskujuks.

RK eksamit võivad vastu võtta kõik atesteeritud EOK või FEI treenerid.

Atesteeritud treenerid saavad RK programmi abimaterjalid ning RK eksamilehe alla laadida Ratsanetis oma profiililehel “Treeneri kutse” alt.