02/04/2014 Esmaabikoolitus

 

Vastavalt uuenenud korrale peavad KÕIK treenerid läbima esmaabikoolituse. Koolituse läbimisel väljastatud tunnistuse koopia tuleb esitada Kutsekomisjonile koos teiste dokumentidega kutse taotlemisel või taastaotlemisel. Tunnistus peab olema väljastatud viimase 4 aasta jooksul

Esmaabikoolituse tunnistus vastavalt sotsiaalministri määruse ˇˇTöötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kordˇˇ § 1.(1) 4)ettevõttes esmaabiandja väljaõpe ja täiendõpe, mis viiakse läbi ja tunnistus väljastatakse Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutuses. Esmakordselt peab läbima 16 tunnise koolituse, järgnevad korrad 8 või enam tunnised koolitused.

ERL koostöös MTÜ Rahvakoolitus-ELU korraldas 16-tunnise esmaabikoolituse 2.aprillil Tallinnas, hotellis Džingel, Männiku tee 89.
Koolitus korraldati 1-päevasena tingimusel, et osalejad tutvuvad eelnevalt iseseisvalt koolitaja kodulehel oleva materjaliga.
Koduleht http://www.rkelu.ee – esmaabi.
Koolitajaks oli doktor Mare Liiger, kes ka eelnevatel aastatel on koolitanud just ratsutamise ja hobustega kokkupuutuvaid inimesi.
Koolituse hind 25 EUR. Tasumine kohapeal sularahas.
Koolituse tunnistus väljastatakse isikuttõendava dokumendi alusel.

Esmaabikoolituse võib läbida ka teistes ametlikes esmaabikoolitusi pakkuvates asutustes.

NB!Kõigile osalejatele väljastati uued tunnistused, kus on märgitud 16 tundi. Need tunnistused on Veskimetsas ja kätte saate need Therjelt (56 599 05)