PSÜHHOLOOGIA

Õppimisteooria põhiprintsiibid hobuste koolitamisel. Marlen Vassil


Psühholoogia.
Loengu esitlus.

Lektor Kaivo Thomson
Teemad:

  1. Saavutusmotivatsiooni Teooria (Sportlaste võistlusteks valmistumine treeneri seisukohast…).
  2. Coaching (treeneri suhtumine ja käitumine erinevate lastega).
  3. Eesmärkide hierarhiast tulenev sünergia (Eesmärkide seadmine, mis puudutab ka lastevanematega suhtlemist).
  4. Enesekindlus ja enesekindluse eneseabi test (Enesekindlus ja eneseanalüüs treeneritöös).

Kaivo Thomson
On esinenud Edinburghi, Barcelona, Ateena, Thessaloniki, Reykjaviki, Stockholmi, Kopenhageni, Kiievi, Jyväskylä, Kajaani ja Laplandi ülikoolides.
Lisaks konverentsidel Euroopa paljudes riikides ja USA-s ning Austraalias. Viimati 2019 a. Iisraelis. Peale Eesti ülikoolide olen töötanud Jyväskylä ülikoolis, Victoria Ülikoolis (Melbourne, Austraalia), Edinburghi Ülikoolis (Shotimaa) ja FEPSAC juhatuses (Euroopa Spordipsühholoogia Föderatsioon). Minu või minu kaastööl ilmunud eelretsenseeritavaid teaduspublikatsioone, kus uuriti kognitiivseid võimeid, kognitiivset stiili ja motoorika spordipsühholoogilisi aspekte, on mujal maailmas praeguseks hetkeks tsiteeritud 224 korda.
Olen välja töötanud 6 kognitiivsete võimete ja motoorika testimise ning arendamise meetodit, Nendest „*Win*Psycho 2000“ on registreeritud APA (American Psychological Association) PsycTESTS kataloogis. Autoritunnistus Nr. 1766372 “Equipment for the Psychophysiological Research” on registreeritud Moskvas, Riikliku Teaduse ja Tehnika Komitee Leiutiste ja Avastuste komitees (Гocкoмизoбретений) Patent Nr. 1766372.
Olen koostanud ja kirjutanud kolm raamatut sporditeaduse ja psühhofüsioloogia valdkonnas.